KVKK Aydınlatma Metni

Giriş

Bu KVKK Aydınlatma Metni, Dream Project Organizasyon Fuarcılık ve Ticaret Anonim Şirketi olarak (“Dream Project” ya da “Biz” olarak anılacaktır), internet sitemizde yer alan iletişim formunu doldurmanızı takiben sizinle iletişime geçilmesi kapsamında işlediğimiz kişisel verilere ilişkin olarak hazırlanmıştır. Dream Project, kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlemektedir.

Kişisel verilerinizi nasıl elde edebiliriz?

Kişisel verilerinizi internet sitemiz üzerinden doldurduğunuz iletişim formu vasıtasıyla, otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz?

Dream Project olarak, Aydınlatma Metni kapsamında işlediğimiz kişisel veri kategorileri ve işlenen verilerin neler olduğuna ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız ve soyadınız
 • İletişim bilgileriniz: E-posta adresiniz ve telefon numaranız
 • Diğer bilgileriniz: Talebinize ilişkin bize iletebileceğiniz bilgiler

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebebe dayalı olarak işliyoruz?

Kişisel verilerinizi, iletişim formunu doldurmanızı takiben iletişim talebinize yanıt verebilmek ve bu doğrultuda sizinle iletişime geçmek amacıyla Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendi uyarınca ‘sözleşmenin kurulması ve ifası için doğrudan doğruya gerekli veya ilgili olması’ hukuki sebebine dayalı olarak işliyoruz.

Ek olarak, kimlik bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi gelecekte gerçekleştirilebilecek projeler hakkında sizi bilgilendirebilmek için sizinle iletişime geçebilmek amacıyla, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca açık rızanızı alarak işliyoruz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve kimlerle paylaşabiliriz?

Kişisel verileriniz internet sitesinin düzenlenmesi amacıyla bu hizmeti tedarik ettiğimiz ve sunucuları yurt dışında yer alan etkinlik ve içerik yönetimi hizmeti sağlayıcıya aktarılmaktadır.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız neler ve bu haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak kişisel verilerinize ilişkin olarak pek çok hakka sahipsiniz. Bu bölümde sahip olduğunuz haklar ve bu hakları nasıl kullanabileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermek istiyoruz.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şu şekildedir:

 • Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
 • Eğer kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel verilerinizi bu amaçlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında aktardığımız üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
 • Eğer kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların düzeltilmesini isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizi Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz,
 • İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde, hukuka aykırı veri işleme dolayısıyla doğan zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca

 • Yazılı olarak Kavacık Mah. Akbey Sk. No:10/7 Beykoz/İstanbul adresine,
 • info@dreamproject.com.tr adresine daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden, elektronik posta yoluyla,
 • dreamproject@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.

İlgili kişi başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız.

 

Saygılarımızla,

 

Dream Project Organizasyon Fuarcılık ve Ticaret Anonim Şirketi

Değerli kullanıcımız, form dahilinde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, iletişim taleplerinizin yanıtlanması amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Dream Project tarafından nasıl işlendiği hakkında detaylı bilgi için lütfen Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz. ‘Gönder’ butonuna tıkladığınızda bilgilendirmeyi okuduğunuzu düşüneceğiz.

Lütfen, sizden özellikle ve açık bir şekilde istemediğimiz sürece, sağlık verileriniz gibi özel nitelikli kişisel verilerinizi ya da talebinizle doğrudan bağlantılı olmayan kişisel verileriniz de dahil olmak üzere bu gibi bilgilerinizi bizimle paylaşmayınız.

Tarafımla iletişime geçilmesi için paylaştığım kimlik ve iletişim bilgilerimin Dream Project tarafından gelecekte gerçekleştirilebilecek projeler hakkında bilgi sahibi olabilmem için benimle iletişime geçilmek üzere işlenmesine ve bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderilmesine rıza veriyorum.